Om Oss

Qvænbrygg ble startet januar 2018 og er lokalisert i Vadsø-Finnmark-Norge. Våre første øl ble lansert i markedet i slutten på Mars 2019. Bryggeriet holder hus et tidligere slakteri midt i Vadsø sentrum og ekperimenterer med moderne ølstiler, men legger også stor vekt på tradisjonsbrygg med lokale råvarer og bryggeteknikk. Vi benytter oss av gjæring i både lukkede og åpne gjæringstanker.

Navnet på bryggeriet har historisk opphav og gjenspeiler kveners innflytelse i vår kultur. Kvener er i dag én av flere norske språkminoriteter, og er etterkommere av et folk som innvandret fra Nord-Finland og Nord-Sverige så tidlig som tilbake på 1600-tallet. Benevnelsen "Qvæn" er kjent fra historiske opptegnelser fra 800-tallet.

Vadsø er Qvænhovedstaden :-)